Aarne Soininen toimi Kellokosken sairaalan ylilääkärinä vuosina 1931-1948. Hän siirtyi Kellokoskelle Oulun piirimielisairaalan lääkärin virasta

Aarne Soinista on kuvattu hajamieliseksi, pitkään pohdiskelevaksi tiedemieheksi, joka mielellään jätti käytännön asioiden hoitamisen ylihoitaja Anna Pakalénin vastuulle. 

Soininen oli morfiiniaddikti ja vuonna 1948 hänet siirrettiin "suojaan" lääkintöhallitukseen. Hän sai lääkintäneuvoksen arvonimen. 

Soinisen aikana sairaalassa käytettyjä hoitokeinoja olivat työterapia, malarialla aikaansaatu kuume sekä jakomielitautisten potilaiden hoitoon suunnattu insuliinihoito, jonka Soininen otti käyttöön ensimmäisenä Suomessa. Kellokosken sairaala-aluetta laajennettiin potilaskäyttöön, ja tarpeen lisääntyessä sairaalaan rekrytoitiin lisää lääkäreitä ja hoitohenkilökuntaa. 

Soininen hoiti psykiatrisia potilaita psykoterapialla aina vanhoille päivilleen asti, miltei täydellisestä sokeutumisestaan huolimatta.

Elokuvassa ylilääkäri Soinista esittää Antti Litja.