Mielenterveyden keskusliitto, MTKL

Mielenterveyden keskusliitto on mielenterveyspotilaiden ja –kuntoutujen sekä heidän läheistensä kansalaisjärjestö. Se tekee ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä sekä pyrkii vaikuttamaan asenteisiin, jotta mielenterveysongelmiin liittyvät ennakkoluulot vähenisivät.

Mielenterveyden keskusliitto on Euroopan suurin mielenterveysalan kansalaisjärjestö. Siihen kuuluu 190 jäsenyhdistystä eri puolilla Suomea ja niiden kautta yli 22 000 henkilöjäsentä. Liiton toiminnan päärahoittaja on Raha-automaattiyhdistys.

Raha-automaattiyhdistys, RAY

Raha-automaattiyhdistys kerää rahapelitoiminnalla varoja suomalaisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnan tukemiseen. Koko historiansa ajan RAY on harjoittanut raha-automaattitoimintaa Suomessa yksinoikeudella. Myöhemmin yksinoikeuden piiriin tulivat myös kasinopelit ja kasinotoiminta. Tällä hetkellä yhdistykseen kuuluu 99 sosiaali- ja terveysalan järjestöä ja sillä on lähes 1700 koko- tai osa-aikaista työntekijää.

Koulukino

Koulukino on Opetus- ja kulttuuriministeriön tukema yhdistys, joka pyrkii edistämään mediaopetuksen sisällyttämistä koulujen perusopetukseen.

Koulukino tuottaa opettajille ja opiskelijoille suunnattua oppimateriaalia elokuvakasvatuksen tueksi. Yhdistyksen johtoajatuksena on, että mahdollisimman moni koululainen näkisi elokuvan koulupäivän aikana oikeassa elokuvateatterissa ja saisi käsitellä näkemäänsä jälkikäteen.