Skip to main content

Hyvät nuoruuden kokemukset kantavat aikuisuudessa

Mielenterveyden keskusliiton puheenjohtaja Pekka Sauri:

Hyvä kohtelu ja hyväksytyksi tuleminen nuoruudessa kantaa pitkälle tulevaisuuteen. Onnistumisen kokemukset ja saatu tuki muistetaan silloin, kun elämään tulee vastoinkäymisiä.

Prinsessa – koulukampanjan tavoitteena on lisätä ymmärtämystä ja muuttaa asenteita suopeammaksi niitä nuoria kohtaan, jotka ovat tavalla tai toisella erilaisia, joilla ei mene kovin hyvin ja jotka eivät menesty kovassa kilpailussa. Usein juuri he joutuvat nuorten maailmassa liian koville, koska heitä ivataan, pilkataan, tönitään tai joskus jopa pahoinpidellään.

Koulukiusaamiseksi sanotaan usein tapahtumia, joista pitäisi käyttää niiden oikeaa nimitystä: väkivalta. Kun puhutaan kiusaamisesta, ei asian todellinen vakavuus käy sanasta ilmi.

Kouluissa tapahtuva psyykkinen ja fyysinen väkivalta tai sen uhka haavoittaa lapsia ja nuoria. Joskus on todella vaikeaa, jopa mahdotonta, toipua sen tuhoavasta vaikutuksesta. Aikuisuuden hyvinvointia rakennetaan lapsuudessa.

Joka viides nuori kärsii tänä päivänä jonkinlaisesta mielenterveyden häiriöstä. Jotta käänne parempaan saataisiin aikaan, pitää puuttua olosuhteisiin, joissa nuoret elävät. Koulusta ja muista nuorten yhteisöistä pitää saada paikkoja, joissa on turvallista olla, toimia, oppia ja kehittyä – vaikka ei olisikaan yleisen mittapuun mukaan menestyvä ja suosittu.