Prinsessalle sekä Christina von Heyrothille (Prinsessan hovineito) annetaan elokuvassa sähköshokkihoitoa sen jälkeen, kun Prinsessa on lukittautunut nukkumasaliin.  Oikealle Prinsessalle annettiin sähköshokkihoitoa ensimmäisen kerran vuonna 1944 yksitoista eri kertaa. Sairaskertomuksen mukaan Prinsessa oli yhtä levoton kuin ennenkin, eli hoito ei tuntunut auttavan. Toisen kerran Prinsessa sai sähköshokkihoitoa 1950-luvulla yhteensä neljä kertaa. Tämäkin hoitojakso keskeytettiin tehottomana.

Elokuvassa myös Rovastille annetaan sähköshokkeja kirkossa tapahtuneen välikohtauksen jälkeen.

Sähköshokkihoidossa aivoille annetaan parin sekunnin mittainen sähköisku, josta seuraa puolesta minuutista minuuttiin kestävä keinotekoinen epileptinen kohtaus. Potilaalle asennetaan kuminen suojus hampaiden väliin estämään puremisvammoja. Sähköshokki aiheuttaa potilaassa taantuvan muistinmenetyksen, toisin sanoen kaikki muistikuvat juuri ennen shokkia ja sen aikana unohtuvat, jolloin potilas ei tunne hoitoa epämiellyttäväksi.

Vuonna 1934 italialainen Ugo Cerletti oli aiheuttanut kouristuskohtauksia koirille sähkön avulla. Hän oli nähnyt, että sioille annettiin sähköshokkeja ennen teurastusta eräänlaisena ”nukutuksena”, josta hän sai idean soveltaa sähköshokkeja ihmisiin.

Keväällä 1941 ylilääkäri Paavali Alivirta kävi Tukholmassa tutustumassa uuteen hoitomuotoon ja toi mukanaan Kellokoskelle omilla varoillaan ostamansa sähköshokkikojeen. Kellokoskella otettiin ensimmäisenä Suomessa sähköshokkihoito käyttöön ja vuonna 1941. 800:sta potilaasta noin 100 sai sähköshokkihoitoa. Heille annettiin 30 sekunnin mittaisia kouristuskohtauksia 2-3 kertaa viikossa yhteensä 6-20 kertaa. Hoitoa annettiin ilman nukutusta, jolloin kouristusten aikana saattoi tulla luunmurtumia ja sijoiltaanmenoja.

Kellokoskella hoidosta luovuttiin tilapäisesti 1980-luvulla, mutta se otettiin takaisin käyttöön saman vuosikymmenen lopussa. Nykyään sähköshokkia käytetään hoitamaan joitakin kymmeniä depressiopotilaita, joille lääkehoito ei ole tehonnut. Se annetaan nukutetulle potilaalle, sydän- ja aivofilmiä samalla seuraten.